Oplevelser ved at bygge med Fredborg Byg (-gesjusk) A/S
 
 
Vi har bygget et træhus - med:
 • Fredborg Byg A/S til at forestå opførelse, alle installationerne (projektere og udføre) og indvendige finish arbejder

  Der var tilknyttet underentreprenørerne:
  - H.H. Malerservice,
  ved malermester Henrik Hansen, Ølstykke
  - El-firmaet Lars Ipsen, Fensmark
  - Brøndum A/S VVS-installatør
  Træbordplader blev leveret af:
  - DFI Geisler bordplader

 • Træelementer leveret af Svenske Træhuse A/S (fra det svenske A-hus).
  Det var også Svenske Træhuse A/S som stod for selve salget af huset, idet de benyttede sig af Fredborg Byg til at forestå alt arbejde på stedet, og projektering af installationer.
Det kan vi ikke anbefale andre at gøre.

Bygelederen - Thomas Fredborg og indehaveren af Svenske Træhuse - Svend Døssing, er både flinke, tiltalende og hjælpsomme mennesker.
Men når man når det punkt, hvor man ikke vil acceptere de fejl som de laver - så bliver væremåden en ganske anden.

Alle kan lave fejl, og sådan er det - men at man ikke vil rette / stå ved de fejl man har lavet, er en ganske anden historie.

Vores forløb har været:

2008-07-01 skulle huset have været færdigt.

I juli, august, september og oktober måned udførte Fredborg Byg og dennes underentreprenører sporadisk udbedring af nogle mangler - men man kom aldrig i gang med at udbedre de store mangler - herunder specielt de dårlige finish arbejder (maler + tømrer/snedker + murer).
Vi bad derfor Fredborg Byg om at indkalde til en afleveringsforretning, så vi kunne fp afsluttet sagen.

2008-11-17 blev afleveringsforretningen afholdt.
Vi ville ikke modtage huset - grundet den store mængde af fejl og mangler overalt i huset. Endvidere var der en del ydelser som endnu ikke var udført.
Vi holdt derfor penge tilbage (ikke nok) til dækning af afhjælpning af de mange fejl og mangler.
Vi bad Thomas Fredborg, om at gå hjem og vende tilbage med et forslag til forlig, så vi kunne komme videre.

Vi gik og ventede på et forligsforslag - men i stedet:

Modtager vi 2008-12-14 en varsel om stævning, hvori Fredborg Byg's advokat blandt andet anfører:
"de afleveringsmangler, der berettiget kan påberåbes er afhjulpet, og sagsøgte således forpligtet til at indbetale sagsøgers resttilgodehavende."

Vedlagte fotos taler for sig selv. Jævnfør stævningen er dette mangler som Fredborg Byg ikke mente, at vi havde krav på at få afhjulpet.

Vi har fået AB92 gjort gældende i vor kontrakt, hvilket tilsyneladende ikke var normal kutyme ved opførelse af et hus fra Svenske Træhuse.
Takket være stævningen - skulle der først bruges tid til at sagen afvist i retten, før den kunne gå i voldgift.

2010-08-31 ligger vi stadig i voldgift med Fredborg Byg A/S.


Fejl og mangler - som ikke direkte fremgår af:
- fotos (se under dette)
- pdf-file til download
(se under dette)

Samlinger mellem gipsplader er generelt synlige, filt er stødt med synlige kanter, vægge "i modlys" har kun grundmaling, glasfilt er stedvis løs, væggene og træværk er overmalet med blandede malingstyper.
De fleste vægge er skæve i varierende grad (hvilket selvfølgelig heller ikke har gjort malerarbejdet lettere).

Flere uafhængige malermestre har besigtiget overfladerne og har vurderet, at en opretning til håndværksmæssigt korrekt udført arbejde vil kræve:
- vægge fuldspartles, slibes, der opsættes ny filt og males
- en hel del paneler skal nedrives og nye paneler opsættes
- de ellers fabriksmalede vinduer skal males - minimum på forkanten (efter afrensning/-slibning af silikone) - og, hvis man ikke kan få skaffet den rette maling, så skal siderne også males.
Kontakt: Finn på fos9@live.dk
 
Lav din egen hjemmeside med mono.net